An Initiative for Art and Research
17. februar 2011 vedtok byrådet i Bergen stiftelsesdokument og åpningsbalanse for Bergenstriennalen AS.

Fundamentet for en triennale med base i Bergen er dermed lagt. I Bergen kommunes økonomiplan er Bergenstriennalen oppført med en bevilgning på Nkr. 4 mill. årlig fra og med 2011. 

Den nye triennalen vil være lydhør overfor konklusjoner og resultater av diskusjonene ved Bergen Biennial Conference (www.bbc2009.no) – med undertittelen to biennial or not to biennial – en av de mest omfattende konferansene som inntil dags dato har vært om biennaler, og som gikk av stabelen i Bergen i september 2009. Diskursivitet og kunnskapsproduksjon vil være viktige aspekter av Bergenstriennalens profil. 

Et midlertidig arbeidende styre med oppgave å sikre finansiering og en god organisasjonsstruktur for den kommende triennalen, ble valgt. Marieke Van Hal, leder og grunnlegger av Biennial Foundation og en av kuratorene for Bergen Biennial Conference, vil være en nøkkelperson i styret mht å formulere modell, format og identitet for den nye triennalen. De andre styremedlemmene er Evelyn Holm (styreleder), Petter Snare og Morten Kvamme.

Bergenstriennalen forventes å ha sin første utgave i Bergen høsten 2013.