An Initiative for Art and Research
Som resultat av Bergen kommunes forslag om å etablere en ny biennale, ble biennaleideen grundig diskutert under Bergen Biennial Conference høsten 2009. Konferansen ble organisert av Bergen Kunsthall og hadde som mål å legge til rette for ny research og kritisk diskurs omkring biennalen som modell og dennes utbredelse globalt.

Konferansens tittel, ”To biennial or not to biennial” satte agendaen for konferansen hvor dette og andre spørsmål ble grundig debattert i en rekke presentasjoner fra internasjonale kuratorer, kunsthistorikere og andre tenkere. Publikasjonen The Biennial Reader (Hatje Kantz/Bergen Kunsthall) etterfulgte konferansen i 2010, er en antologi med konferansebidrag og annet nytt researchmateriale. Antologien står til dags dato som den mest omfangsrike og utfyllende undersøkelsen av biennalen som tema.

Med grunnlag i kunnskapen som ble generert i disse innledende undersøkelsene ble det bestemt å opprette en triennale heller enn den planlagte biennalen. Bergen Assembly – An Initiative for Art and Research er resultatet av denne lange refleksjons- og overveielsesprosessen. Den foreliggende modellen ble foreslått av et rådgivende styre bestående av deltagere fra Bergen Biennial Conference. Ved å bryte med den raske omdreiningshastigheten slike utstillinger har, var målet å gi mer tid til kunstnerisk research og tenkning. Videre, i stedet for a benytte en ordinær kuratorbasert modell, utpekte det rådgivende styret to  tilretteleggere med ansvar for å etablere en mønstring hvor kunstnere, kulturprodusenter og andre intellektuelle skaper den første utgaven av den nye triennalen - med mål å ta for seg mulige fremtidsvisjoner heller enn å oppsummere og diagnostisere samtiden.