An Initiative for Art and Research

Skole

Skole

Elever og lærere som tar del i vårt skoleprogram får utforske utstillingen sammen med en av våre kunstformidlere. I et dialogbasert møte med kunstprosjektene vil formidleren ta utgangspunkt i elevene sine egne erfaringer og innspill og la disse være førende for hvilken retning samtalen tar. Elevene får også delta aktivt gjennom arbeid med korte skriftlige og muntlige oppgaver som de skal presentere for hverandre.

Tema som kan knyttes til læreplanene for flere forskjellige fag vil bli diskutert, men vi vil også utforske hvordan kunstnernes behandling av ulike problemstillinger preges av at de formidles gjennom kunstprosjekter. På hvilke måter bidrar kunsten med perspektiver som vi ikke kan få gjennom andre kanaler? Vi vil også utforske hvordan utstillingen er preget av at den er basert på inspirasjon fra en roman: Hvilke estetiske virkemidler benyttes i samspillet mellom bilder, tekst og film?

Alle 8. klassinger i Bergen og alle elever på videregående skole i Hordaland har fått invitasjon til å besøke Bergen Assembly 2013. Andre skoler og klassetrinn er også velkomne til å avtale tid for å delta på skoleprogrammet. Send en forespørsel hvor du indikerer ønsket tema, dato, tidspunkt og antall deltakere, på e-post til [email protected].

Informasjon om vårt tilbud til videregående skoler finner du her: http://hordaland.ksys.no/produksjon_14208.

Vi oppfordrer skolegrupper som planlegger å besøke utstillingen på egenhånd om å sende en epost med noen alternativer for aktuelle dager og tidspunkter til [email protected]. Lærere som har avtalt å ta med seg elever til Bergen Assembly vil motta lærerveiledning et par uker før planlagt besøk.

Foto: Ann Ødegård, BA