An Initiative for Art and Research

Kulturnatt

Omvisning: Bergen Assembly UNDER LUPEN!

Under kulturnatten setter vi oss selv under lupen. Vi ser nærmere på den internasjonale samtidskunsttriennalen som fenomen og ideen bak Monday Begins on Saturday mens vi blir kjent med kunstprosjektene i de forskjellige instituttene.

19.30 Institute of Imaginary States, KODE 1

20.00 Institute of Disappearing Future, Bergen Kunsthall

20.30 Institute of Anti-Formalism, KODE 4

Instituttvandring

Bli med på en kunstvandring der vi setter flere av Bergen Assemblys visningssteder under lupen og undersøker dem som institutter for kunstnerisk utforsking.


Vandring #1
Turen går til Institute of Perpetual Accumulation (Stiflesen 3,14), Institute of Pines and Prison Bread (Østre), Institute of Lyrical Sociology (Skolemuseet)

Oppmøte: kl 21.00
Sted: Stiftelsen 3,14


Vandring #2
Turen går til Institute of Zoopolitics (Visningsrommet USF), Institute of Political Hallucinations (Entree), Institute of Love and Lack of Thereof (KNIPSU), Institute of Tropical Fascism (ROM 8)

Oppmøte: kl 22.00
Sted: Visningsrommet USF

Arrangør: Bergen Assembly

Instituttenes åpningstider

Bergen Kjøtt som Institute of Defensive Magic: kl. 20.00-24.00

Bergen Skolemuseum som Institute of Lyrical Sociology: 18.00-22.00

KODE 1 somInstitute of Imaginary States: kl. 18.00-24.00

KODE 4 som Institute of Anti-Formalism: kl. 18.00-24.00

Bergen Kunsthall som Institute of Disappearing Future: kl. 20.00-24.00

Entrée som Institute of Political Hallucinations: kl. 20.00-24.00

KNIPSU som Institute of Love and the Lack Thereof: kl. 20.00-24.00

Rom8 som Institute of Tropical Fascism: kl. 20.00-24.00

Østre som Institute of Pines and Prison Bread: kl. 20.00-24.00

Visningsrommet USF som Institute of Zoopolitics: kl. 20.00-24.00

Stiftelsen 3,14 som Institute of Perpetual Accumulation: kl. 20.00-24.00