An Initiative for Art and Research

Ung Assembly

Formidlingstilbudet til ungdommer og unge voksne har vi kalt Ung Assembly, og i forbindelse med denne første utgaven av Bergen Assembly tilbyr vi film- og skrivekurs i helger, i høstferien og på kveldstid.

Filmkurs

På Ung Assemblys filmkurs får du inspirasjon til å lage din egen film. Gjennom hele kurset får du veiledning av en erfaren filmskaper som vil hjelpe deg å utvikle en idé og å planlegge og gjennomføre opptak, og du får opplæring i redigering. Dere utforsker utstillingen sammen med en kunstformidler for å kunne hente inspirasjon derfra, og det blir lagt opp til diskusjoner underveis. Hvis du vil, skal du også få presentere filmen du lager for et publikum.

Skrivekurs

På Ung Assemblys skrivekurs får du inspirasjon til å skrive dine egne tekster, enten det er dikt eller fortellinger. Gjennom hele kurset får du veiledning av en profesjonell forfatter som vil hjelpe deg til å komme i gang, og dere utforsker utstillingen sammen med en kunstformidler for å kunne hente inspirasjon derfra. Det blir lagt opp til diskusjoner, og gjennom ulike teknikker lærer du hvordan det du skriver kan bli enda mer spennende. Hvis du vil, skal du også få presentere det du lager for et publikum.

Praktisk informasjon

Du finner informasjon om alle de ulike kursene på Ung Assembly-bloggen.

I løpet av Bergen Assembly 2013 vil vi legge ut filmer, bilder og tekst på bloggen,
så følg med på www.ungassembly.blogspot.no!