An Initiative for Art and Research
Styret for Bergenstriennalen har utnevnt et internasjonalt kunstnerisk råd for den planlagte utgaven av triennalen høsten 2011.

Rådet er invitert til å velge en kurator eller et kuratorteam for triennalen, i tillegg til å bidra til utvikling av profil og format. Rådets medlemmer var alle medvirkende ved Bergen Biennial Conference 2009, noe som ikke er tilfeldig; det er et bevisst valg for å styrke mulighetene for kontinuitet i et felt som i enkelte tilfeller kan ha tendenser til kortsiktighet og festivalisering. Målet med biennalekonferansen var tosidig; både å berede grunnen for en god og relevant kunstbiennale i Bergen, med base i en internasjonal kunstfaglig diskurs, men også å belyse biennalefenomenet i en global sammenheng og dermed gi vesentlige bidrag til refleksjon i samtidskunsten.

Syv medvirkende ved biennalekonferansen ble invitert til det kunstneriske rådet, og styret for Bergenstriennalen er svært glad for at alle syv svarte umiddelbart, positivt og entusiastisk.

Bergenstriennalens internasjonale kunstneriske råd består av: 

Bruce W. Ferguson
Ina Blom
Ingar Dragset
Maria Hlavajova
Ranjit Hoskote
Solveig Øvstebø
Ute Meta Bauer