An Initiative for Art and Research
Den 29. september markerer at utstillingen Monday Begins on Saturday, den første utgaven av Bergen Assembly, har kommet halvveis i utstillingsperioden.

Etter at utstillingen har vært åpen for publikum i 4 uker, ligger det totale besøkstallet fordelt på utstillingens 11 visningssteder på ca 16,000 besøk. Dette tallet inkluderer nasjonale og internasjonale kunstprofesjonelle og presse som besøkte utstillingen under forhåndsvisningene 29. – 30. august. Besøkstallet er basert på faktisk telling av besøkende ved de 11 visningsstedene for utstillingen.

“Vi er svært fornøyde med antallet besøk til utstillingen så langt, særlig fordi vi vet at en god andel av disse er besøkende som har kommet tilbake for å se arbeidene for andre eller tredje gang. Vi er glade for at vi har et publikum som ønsker å bruke tid med kunsten, som er villige til å gjøre en liten innsats, og å gå rundt i byen og lete etter arbeidene heller enn å konsumere dem raskt og umiddelbart. Hele vår kommunikasjon og formidling handler om logikken ved tålmodig forskning, i motsetning til den populistiske og underholdene festivaliseringen som er så utbredt i dag” (Ekaterina Degot & David Riff, kuratorer for Monday Begins on Saturday).

“Besøkstallet halvveis i utstillingsperioden viser at vi har klart å nå og engasjere et lokalt publikum så vel som et internasjonalt profesjonelt publikum, og vi har også oppnådd bred interesse fra media. Det totale besøkstallet, inkludert antall solgte billetter, vil bli sluppet etter at utstillingen stenger i slutten av oktober, og en evaluering av prosessen med å bygge opp Bergen Assembly som institusjon, samt selve utstillingen Monday Begins on Saturday, vil bli arbeidet med i første halvdel av 2014. Jeg er svært fornøyd med å ha oppnådd et så høyt tall for den første utgaven av triennalen så langt, og jeg håper at diskusjonene de neste ukene vil fokusere på kunstverkene og utstillingens innhold. Jeg vil også berømme vårt formidlingsprogram, som har klart å utvikle flere spennende formater, og som gir alle besøkende, også barnefamilier, anledning til å ta del i omvisninger og samtaler med profesjonelle guider hver helg. 1549 skoleelever har allerede blitt vist rundt på ustillingen. ” (Evelyn Holm, direktør, Bergen Assembly).  Monday Begins on Saturday er tittelen på den første utgaven av Bergen Assembly og har form av en internasjonal utstilling over flere visningssteder, en publikasjon utgitt i samarbeid med Sternberg Press, så vel som en guidebok til utstillingen og et symposium med deltakelse fra kunstnere og lokale og internasjonale stemmer fra kunstscenen. Triennalen springer ut av Bergen Biennial Conference 2009. Bergen Assembly – An Initiative for Art and Research er på denne måten et resultat av en lang refleksjons- og overveielsesprosess. Modellen ble foreslått av et rådgivende styre bestående av deltakere fra konferansen. Ved å bryte med den raske omdreiningshastigheten ved slike utstillinger, var målet å gi mer tid til kunstnerisk forskning og tenkning i prosessen som ledet frem til selve utstillingen. Videre, i stedet for å benytte en ordinær, kuratorbasert modell, utpekte det rådgivende styret to kuratorer til å kalle inn et assembly av kunstnere, kulturprodusenter og andre intellektuelle for å skape den første utgaven, med mål om å ta for seg mulige fremtidsvisjoner heller enn å ganske enkelt oppsummere og diagnostisere samtiden.

Monday Begins on Saturday vil være åpen for publikum til og med Søndag 27. oktober 2013.