An Initiative for Art and Research

Forskere

Władysław Strzemiński (1893–1952) var en polsk kunstner og teoretiker født i Minsk (nå Hviterussland).

Han studerte kunst i Moskva i 1919, og sammen med sin kone, kunstneren Katarzyna Kobro, deltok han aktivt i den radikale venstreavantgarden i Russland. I 1921 returnerte han til Polen hvor han fortsatte sine abstrakte eksperimenter; han regnes som en av grunnleggerne av polsk konstruktivisme. I 1927 skapte han teorien om unisme, som definerer et kunstverks harmoni som mangelen på enhver kontrast. Strzemiński var også medgrunnlegger av State Higher School of the Visual Arts, Łódź, i tillegg til en rekke kunstnergrupper. I perioden 1948-1949 skapte han en rekke abstrakte malerier under tittelen Etterbilder som representerer solaristiske former på øyets retina. I 1950-1952 snudde Strzemińskis interesse mot “kognisjonsrealismen” som han håpte å utvikle i et nytt sosialistisk Polen. Hans teoretiske hovedverk, Theory of Vision, hvor han kombinerer en analyse av synets fysiologi med marxistisk dialektikk, ble skrevet i 1930 og- 40 årene, men ikke publisert før i 1958. Strzemiński døde i 1952 i Łódź.