An Initiative for Art and Research

Forskere

Sille Storihle er kunstner og forsker.

Hennes viktigste interesseområder er kjønnspolitikk og kunnskapsproduksjon. Hun har en bachelorgrad fra Kunstakademiet i Trondheim og en mastergrad i Aesthetics and Politics fra California Institute of the Arts, Los Angeles. I samarbeid med Liv Bugge driver hun FRANK, en salong i Oslo som har som mål å bygge fellesskap, vise samtidskunst og generere diskusjon omkring hegemoniske strukturer i relasjon til kjønn, seksualitet og begjær. Storihle redigerte nylig boken Postscript on Curing Normality (2013), publisert av FRANK. Som kunstner og kurator deltok hun nylig i 11th Sharjah Biennial, Sharjah, 2013; Possessions, UKS, Oslo, 2013; Curing Normality, Kunstnernes Hus, Oslo, 2012; og REALITY, Kunstnerforbundet, Oslo, 2012. Storihle bor og arbeider i Oslo.