An Initiative for Art and Research

Forskere

Aleksandr Rodchenko (1891–1956) var kunstner, fotograf, designer og viktig medlem av den russiske avantgarden.

Sammen med kunstnere som Alexej Gan, Lubov Popova, Varvara Stepanova, og Vladimir Tatlin, var Rodchenko en av pionerene i den sovjetiske konstruktivismen, som kjempet for den nye kunsten; politisk engasjert, kollektivt produsert og rettet mot massene. I 1921 forlot han offisielt maleriet, og fra 1925 ble fotografiet hans viktigste medium – et medium han forfulgte parallelt med grafisk- og industriell design. Rodchenko skapte en signaturstil i sitt fotografi, med skarpe vinkler som gjorde motivene mindre gjenkjennelige. Fra 1930 – etter å ha stiftet fotografidelen av October Group – jobbet Rodchenko aktivt for tidsskrifter som USSR in Construction. Selv om Rodchenko produserte reportasjefotografi av sovjetisk industri og natur, ble han aldri journalist, men anså heller reportasjefotografiene som kunst. I det siste tiåret av sitt liv vendte han tilbake til maleriet. Rodchenko bodde og arbeidet for det meste i Moskva.