An Initiative for Art and Research

Forskere

Anna Oppermann (1940–1993) var en tysk kunstner.

Hun studerte grafikk og maleri ved Hochschule für bildende Künste, og filosofi ved Universität Hamburg, begge i Hamburg. Etter å ha undervist i Hamburg og Wuppertal var hun professor ved Universität der Künste Berlin. Oppermann mottok gjennom sin karriere en rekke priser og stipendiater, blant andre Villa Romana Prize, Firenze, 1977 og et stipendiat og gjesteopphold fra Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) i Paris, 1968-1969. Hennes ensembler hadde en viktig posisjon på 1960- og 1970-tallet med sin kombinasjon av konseptuell og prosessbasert kunst. Disse har vært vist i mange internasjonale utstillinger, blant andre documenta 6, Kassel, 1977; 39th Venice Biennale, Venezia, 1980; 5th Biennale of Sydney, Sydney, 1984; documenta 8, Kassel, 1987; og mer nylig ved 30th São Paulo Biennial, São Paulo, 2012. Oppermann bodde og arbeidet i Hamburg, Berlin og Celle, hvor hun døde i 1993.