An Initiative for Art and Research

Forskere

Ritwik Ghatak (1925–1976) var en bengalsk filmskaper og grunnla, sammen med Mrinal Sen og andre regissører, den indiske New Wave eller “Parallel Cinema”, en motsats til Bollywoodindustrien.

Arbeidene hans er kjent for sin tydelige sosiale bevissthet og avantgardistiske metode. Ghataks kreative karriere startet ved Indian People’s Theater Association, hvor han skrev og regisserte skuespill som bygget på Bertholt Brecht og folketeater. Hans mest kjente filmer er en triologi som består av The Cloud-Capped Star (1960), E-Flat (1961), og Golden Lining (1962), en skildring av en dyster sosial virkelighet i Kolkatas nabolag. I 1974 laget Ghatak sin siste spillefilm, Reason, Debate and a Story. Filmen, et eksperiment hva narrativ og medium angår, følger en falmet intellektuell – en alkoholiker spilt av Ghatak selv – vandrende gjennom landsbygden i møte med allegoriske skikkelser. Ghatak bodde og arbeidet i Kolkata og Pune.