An Initiative for Art and Research

Forskere

Stephan Dillemuth er kunstner og professor ved Akademie der Bildende Künste i München.

Hans arbeider ser på nylige endringer i forståelsen av hva den offentlige sfæren er – sett mot et bakteppe av globaliserte og fragmenterte offentligheter. Hans interesse ligger i undersøkelser av den historiske utviklingen av frigjøring – bohemia, lebensreform og selvekspresjon, – og hvordan frigjøringsbegrepet i dag krysses med ny overvåknings- og kontrollteknologi for å etablere en ny “frihetsideologi” som totalitært styresett. Nylige utstillinger inkluderer: Öffentliche Verkehrsmittel, Secession, Wien, 2012; Manifesta 8, Murcia, 2010; The Hard Way to Enlightenment, Transmission Gallery, Glasgow, 2010; Everything in the Future
Will Necessary Come: Corporate Fairytales and Other Sculptural Maneuvers (med Nils Norman), Galerie für Landschaftskunst, Hamburg, 2009; You Have Been Misinformed (med Nils Norman), Reena Spaulings Fine Art, New York City, 2008; og Stephan Dillemuth, Galerie Christian Nagel, Köln, 2007. Dillemuth bor i Bad Wiessee og arbeider i München.