An Initiative for Art and Research

Forskere

Keti Chukhrov er poet og filosof.

Hun er førsteamanuensis ved institutt for kunstteori og kulturstudier ved Statsuniversitetet for humaniora i Moskva. Hun har ført i pennen en rekke tekster om kunstteori, kultur, politikk og filosofi, som har vært på trykk i en rekke tidsskrifter, inkludert Afterall, Artforum, Brumaria, documenta magazine, e-flux journal, New Literary Review, og Springerin. Bokutgivelser inkluderer: To Be – To Perform. ‘Theatre’ in Philosophical Criticism of Art (2011); Pound &£ (1999), og to bøker med dramatisk poesi: Just Humans (2010) og War of Quantities (2004). Chukhrovs nyeste performances inkluderer Communion and Elpida and the Greeks, begge 2010. Hun framførte nylig sitt dramatiske oratorium Afgan Kuzminki ved the Fourth Moscow Biennale, Moskva, 2011; 1st Kyiv Biennale, Kyiv, 2012; og Wiener Festwochen, Wien, 2013. Chukhrov bor og arbeider i Moskva.